Narzędzia do obróbki

 • obrobka1.jpg

  FREZY TRZPIENIOWE & WIERTŁA RUROWE

  Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty z uchwytem stożkowym morse'a DIN 326-D
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE od fi 10 -63
  Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty z uchwytem walcowym DIN 327-(B,D)K
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE od fi 3 , 3.5 przez 12.5 do 36
  Frezy trzpieniowe z czołem kulistym z uchwytem walcowym DIN 327 -(B,D) K-R
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE od fi 4 do  32
  WIERTŁA RUROWE  długość L = 25 , L= 50  od fi 12 do fi 50

 • obrobka2.jpg

  FREZY TRZPIENIOWE i WALCOWO - CZOŁOWE

  Frezy walcowo-czołowe , krótkie universalne z uchwytem walcowym DIN 844-(A, B) K-N
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE HSSE - FN od fi 10 przez 12.5 do  -63
  Frezy walcowo-czołowe , krótkie o ostrzach centralnych z uchwytem walcowym DIN 844-(A, B) K-M-N
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE HSSE - FN od fi 3 do 32
  Frezy walcowo-czołowe , długie  universalne z uchwytem walcowym DIN 844-(A, B) L-N
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE HSSE - FN od fi 3 przez 9.5 do  36
  Frezy walcowo czołowe nasadzane z zabierakiem czołowym DIN 1880 N,W i NR  od fi 40 do 125

 • obrobka3.jpg

  FREZY TRZPIENIOWE & MODUŁOWO KRĄŻKOWE

  Frezy walcowo-czołowe , długie o ostrzach centralnych z uchwytem walcowym DIN 844-(A, B) L-M-N
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE HSSE - FN od fi 3 do 32
  Frezy walcowo-czołowe , krótkie universalne z uchwytem stożkowym morse'a DIN 845 B-K-N
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE od fi 10 -63
  Frezy walcowo-czołowe , długie universalne z uchwytem stożkowym morse'a DIN 845 B-L-N
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE od fi 10 -63
  Frezy modułowo krążkowe do kół zębatych o zarysie ewolwentowym NFMa  od fi 0,5 do 7 

 • obrobka4[1].jpg

  FREZY TRZPIENIOWE

  Frezy walcowo-czołowe , długie do obróbki zgróbnej z uchwytem walcowym DIN 844-(A-B)L-NR
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE HSSE - FN od fi 10 do 32
  Frezy walcowo-czołowe , krótkie do obróbki zgróbnej z uchwytem stożkowym morse'a DIN 844-BK NR
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE HSSE - FN od fi 10 do 30
  Frezy walcowo-czołowe , długie  do obróbki zgróbnej z uchwytem stożkowym morse'a DIN 845 BL -NR
  Dostępne w HSS , HSS GOLDEN LINE , HSS-E ,  HSS -E  GOLDEN LINE HSSE - FN od fi 10 do 30
  Frezy walcowo-czołowe , krótkie / długie do obróbki metali lekkich z chwytem walcowym DIN 844 (AB)

 • obrobka5.jpg

  ROZWIERTAKI RĘCZNE I MASZYNOWE

  Rozwiertaki ręczne stożkowe o zbieżności 1 :50 DIN 9-A, B  od fi 3 -50
  Rozwiertaki ręczne wykańczaki trzpieniowe stałe  DIN 206 -A, B od fi 3 , 7.5 przez 12.5 do 50 
  Rozwiertaki maszynowe wykanczaki trzpieniowe DIN 208-A, B od fi 5 do 50  DIN 212-A,B,C,D od fi  3 do 25
  Rozwiertaki maszynowe wykanczaki trzpieniowe DIN 212-A,B,C,D od fi 3  , 4.5 , 6.5 przez 12.5 do 25
  Rozwiertaki maszynowe wykańczaki nasadzane DIN 219 -A,B  od fi 30 do 100
  Rozwiertaki maszynowe zdzieraki trzpieniowe krótkie NRTa i długie NRTb  od fi 7.8 do 35.6  
  Rozwiertakin kotlarskie z uchwytam stożkowym morse'a DIN 311 od fi 10 do 36

 • obrobka6.jpg

  NAWIERTAKI / POGŁĘBIACZE

  Nawiertak DIN 333-A, B dostępny w wymiarze fi 1, 1.25 , 1.6 , 2 , 2.5 , 3.15 , 4 , 5 , 6.3
  POGŁĘBIACZ STOŻKOWY 60 st. DIN 334-A, B dostępny od fi 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80
  POGŁĘBIACZ STOŻKOWY 90 st. DIN 334-A, B dostępny od fi 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80
  POGŁEBIACZ STOŻKOWY 90 st. DIN 335-C 3 OSTRZ. dostępny od fi 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5, 25, 30
  POGŁĘBIACZ STOŻKOWY 120 st. DIN 337-A, B dostępny od fi 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80
  POGŁEBIACZ WALCOWO CZOŁOWY Z PILOTEM STAŁYM UCHWYTEM WALCOWYM  od M2 DO M12
  POGŁEBIACZ WALCOWO CZOŁOWY Z PILOTEM STAŁYM UCHWYTEM stożkowym Morse'a od M10 DO M30

 • obrobka7.jpg

  FREZY TRZPIENIOWE DO METALI LEKKICH

  Frezy walcowo czołowe krótkie i długie  do metali lekkich z uchytem walcowym  DIN 844 od fi 6 do fi 30
  Frezy trzpieniowe 1-ostrz. do otworów odwadniających w stolarce PVC NFPo od fi 4-10 i NFPjod fi 6 do 12
  Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty długie z uchwytem walcowym NFPI  od fi 4 do 20
  Frezy trzpieniowe z uchwytem walcowym do usuwania zgrzewów punktowych NFPz fi 8
  Frezy walcowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym DIN 1889 - BA,BB  od fi 8 do 32
  Frezy stożkowe do matryc z czołem płaskim z chwytem walcowym DIN 1889-EA, EB 1:6, 1:10, 1:20
  Frezy stożkowe do matryc z czołem kulistym z chwytem walcowym DIN 1889-EA, EB 1:6, 1:10, 1:20

 • obrobka8.jpg

  NARZĘDZIA Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH VHM

  FREZY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA :  DIN 6527 K , DIN 6527 N ,  z czołem kulistym DIN 6527 K ,
  DIN 6527 L Z promieniem narożnym HARRDEN 219 , 220 , do obróbki zgróbnej HARRDEN 319,320 ,
  do rowków wpustowych HARRDEN 150, 151 .
  FREZY DO OBRÓBKI METALI LEKKICH I TWORZYW SZTUCZNYCH DIN 6527 K , DIN 6527 L
  z czołem kulistym DIN 6527 K , DIN 6527 L , HARRDEN 125 , HARRDEN 066
  FREZY DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOSKRAWALNYCH ; HARRDEN 312 , 313 , 314
  FREZY DO WYSOKOWYDAJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOSKRAWALNYCH HARRDEN 245K/L

 • obrobka9.jpg

  NARZĘDZIA DO GWINTOWANIA

  GWINTOWNIKI MASZYNOWE do gwintu metrycznego zwykłego DIN 371 / ISO DIN 13
  do gwintu metrycznego drobnozwojowego DIN 374 / ISO DIN -13 
  do gwintu rurowego walcowego DIN 5156  ,gwintowniki maszynowe do nakrętek NGMf
  GWINTOWNIKI RĘCZNE do gwintu metrycznego zwykłego DIN 352  / ISO DIN 13
  do gwintu metrycznego zwykłego  ISO 529/  ISO DIN 13  / DIN 352 INOX / ISO DIN 13
  do metrycznego drobnozwojowego i  gwintu rurowego walcowego DIN 5157 / ISO DIN 228
  NARZYNKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA ISO DIN -13 /  DIN EN 22568 od 0.5 do 3

 • obrobka10.jpg

  NOŻE TOKARSKIE

  DO STALI I ŻELIWA    ISO 1 R/L NNZa-b nóż prosty  , ISO 2 R/L NNZc-d - nóż wygięty
  ISO 3 R/L NNBc nóż boczny wygięty , ISO 4 NNPd noż szeroki , ISO 5 R/L NNBk-m nóż czołowy
  ISO 6 R/L NNBe-f nóz boczny odsadzony , ISO 7 R/L NNPa-c nóż przecinak
  ISO 8 NNWa nóż wytaczak prosty , ISO 9 NNWb nóż wytaczak spiczasty
  ISO 10 NNPe nóż spiczasty , ISO 11 NNWc nóż wytaczak hakowy
  ISO 12 R/L NNGc -r nóż do gwintu zewnętrznego ISO 13 R/L NNGd-s do gwintu wewnętrznego
  dostępne  z płytka P10, P20 , P30 w róznych wielkościach 1010/1212/1616/2020/2525/3232 itp

 • obrobka11[1].jpg

  PILNIKI OBROTOWE VHM

  Łukowe z czołem kulistym 3/6/6/10/12/12/16 Łukowe ostre 3/6/6/8/10/12/16
  Walcowe 3/6/6/8/10/12/16  Walcowo czołowe 3/6/6/8/10/12/16
  Walcowe z czołem kulistym 3/6/6/8/10/12/ 12/16
  Stożkowe z czołem kulistym 3/6/8/10/12/12/16/
  Stożkowe ostre 3/6/10/12/16  Owalne 3/6/6/10/12/16
  Płomykowe 3/6/8/12/16 Kuliste 3/6/6/8/10/12/16/19
  Pilniki wykonane z węglika spiekanego (VHM)  wg DIN 4990

 • obrobka12.jpg

  WIERTŁA RUROWE FREZY TREPANACYJNE

  WYKONANIE  z HSS
  Długość części roboczej 25 mm
  Długość części roboczej 50 mm
  12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22
  23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33
  34/35/36/37/38/38/40/42/43/44/45/50
  PILOT  DO 25  ORAZ DO 50

 • obrobka13.jpg

  NARZĘDZIA SPECJALNE

  Rozwiertaki - maxymalna długość całkowita 500 mm
  Pogłębiacze - maxymalna długość całkowita 250 mm
  Frezy trzpieniowe wieloostrzowe  do 250 mm
  Frezy walcowe i walcowo czołowe do 80 mm
  Rozwiertaki , wiertła rurowe
  Frezy katowe , tarczowe , kształtowe zataczane
  Zabieraki tokarski czołowe
  Termin realizacji od 2 do 8 tygodni , kalkulację cenową wykonujemy po przesłaniu zapytania .