NARZĘDZIA Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH VHM

Narzędzia do obróbki » NARZĘDZIA Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH VHM

FREZY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA :  DIN 6527 K , DIN 6527 N ,  z czołem kulistym DIN 6527 K ,
DIN 6527 L Z promieniem narożnym HARRDEN 219 , 220 , do obróbki zgróbnej HARRDEN 319,320 ,
do rowków wpustowych HARRDEN 150, 151 .
FREZY DO OBRÓBKI METALI LEKKICH I TWORZYW SZTUCZNYCH DIN 6527 K , DIN 6527 L
z czołem kulistym DIN 6527 K , DIN 6527 L , HARRDEN 125 , HARRDEN 066
FREZY DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOSKRAWALNYCH ; HARRDEN 312 , 313 , 314
FREZY DO WYSOKOWYDAJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOSKRAWALNYCH HARRDEN 245K/L