POPRAWNE USTAWIENIE ŚCIERNICY DO OSTRZENIA

Maszyny i akcesoria do cięcia » POPRAWNE USTAWIENIE ŚCIERNICY DO OSTRZENIA

Kształt ściernicy borazonowej powinien ściśle odpowiadać zarysowi zęba
Ostrzenie piły ściernicą której kształt różni się od zarysu zęba jest niedopuszczalne
i powoduje : gwałtowne zużycie się ściernicy borazonowej oraz nie właściwe ostrzenie
i w konsekwencji pekanie piły . Zaletą ostrzenia pił taśmowych za pomocą ściernic
borazonowych jest : brak przypaleń oraz uzyskanie właściwej chropowatowości
powieszchni ostrzonych zębów i uzyskanie bardzo dokładnej powtarzalnej geometrii zęba